Open dag Bio-gasinstallatie J.Kloosterman 7 oktober 2006

De Bio-gasinstallatie is de grootste in zijn soort hier in Nederland

 

Foto's: Jacob Stempher

Uit de kranten:

De krant van Midden Drenthe

Boer vraagt om steun gemeente 13 09 2006

De commissieleden bekijken de biogasinstallatie bij Kloosterman. (Foto: Gerrit Boer)

NIEUWEROORD – Akkerbouwer Kloosterman kreeg onlangs een groep raadscommissieleden op bezoek op zijn bedrijf bij Nieuweroord. De reden van dit werkbezoek was zijn mestvergister die op maïs gaat draaien ofwel een biogasinstallatie die op energiemaïs werkt. Het is de eerste in Nederland terwijl het in Duitsland en Oostenrijk vrij normaal is. Kortom een kijkje in de keuken van duurzame energie.

Kloosterman wil per jaar 25.000 ton energiemaïs verwerken en dan hebben we het over 400 hectare maïs. Het betekent een investering van 3,5 miljoen euro en dat moet terugverdiend worden via de opbrengst aan energie: het leveren van 1,6 MegaWatt. Dat minister Wijn kortgeleden een streep door de energiesubsidie zette voor duurzame energieprojecten had voor Kloosterman geen gevolgen, want de toezegging voor het project was al binnen en gehonoreerd.

Tegen het besluit van Wijn is overigens veel protest gerezen bij landbouwers en provincies, maar ook in de Tweede Kamer. Het ziet er naar uit dat het tussentijds stoppen van de subsidie (deels) teruggedraaid wordt.

Bij het werkbezoek vertelde Hans Brinke over zijn melkvee/pluimveebedrijf op het Orvelterveld met 60 koeien en 4500 Freiland legkippen en gaf de politici Nog wat stof tot nadenken: ‘Ik heb een bedrijf dat ligt in 100% landbouwgebied. Helaas liggen we minder dan 250 meter van de Ecologische Hoofd Structuur. Dit betekende de afgelopen vijf jaar dat we niet uit konden breiden. Het maximum voor een melkveebedrijf in die zone is namelijk 110 koeien, en onze 4500 kippen worden daar vanaf getrokken, dus hadden we nog ruimte voor één extra koe in de milieuvergunning. Nu kan ik daar een verhaal over doen over de ergernissen hierover, maar het ziet er nu naar uit dat we binnenkort wat dat betreft kunnen uitbreiden naar 200 koeien, min 4500 kippen, dat word dan 150 koeien inclusief bijbehorend jongvee. Er is namelijk op dit moment een aanpassing op de wet ingediend bij de Tweede Kamer die dit regelt.’

Door afschaffing van de landbouwsubsidie gaat hij vijf cent inleveren op de literprijs voor melk, die 25 cent wordt: ‘Wij leveren een half miljoen liter melk. Dus dit gaat mij op jaarbasis 25000 euro kosten. Dit is een volledig inkomen en dat moet ik op de 1 of andere manier weten op te vangen. Een lichtpuntje is dat op termijn het melkquotum afgeschaft wordt. Dit betekent dat ik niet hoef te betalen om meer melk te leveren. Dus kort gezegd kan ik deze inkomstendaling opvangen door op dat moment meer melk te leveren. Zodat de vaste kosten verdeeld worden over meer liters, dus de kostprijs per liter naar beneden gaat, en ik daardoor weer evenveel ga verdienen. De toekomst van de melkveehouderij is dus duidelijk schaalvergroting.’

Daarmee kwam Brinke bij terecht bij een probleem: ‘Het blijkt dat wij met de boerderij ongeveer 2500 meter van een Natura 2000 gebied liggen. Ook wel Vogel en Habitat richtlijn gebied genoemd. Nu is mij nog niet helemaal duidelijk wat dat voor gevolgen dat heeft voor eventuele uitbreiding van mijn bedrijf. Maar wat ik er van begrepen heb is dat het wel gevolgen kan hebben.’ En richting gemeentebestuur: ‘Wat ik u wil meegeven als gemeente is dat de toekomst voor de meeste agrarische bedrijven, net zoals de voorgaande decennia schaalvergroting is. Hiertoe moeten we aan steeds meer regels voldoen. In mijn optiek zou de gemeente de boer hierin moeten ondersteunen door ten alle tijden achter de boer te gaan staan, en hem of haar in ieder geval proberen te behouden voor de gemeente.’


Trekkerweb Nieuws

Open dag biogasinstallatie Landbouwbedrijf Kloosterman Maisoogst-demo De Vries Mechanisatie KWS

op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Bij:

Landbouwbedrijf Kloosterman BV

Middenraai 22

Wat is er te zien:

Biogas-installatie Landbouwbedrijf Kloosterman

Loonbedrijf De Vries verzorgt doorlopend:

- Oogstdemonstratie snij- en energiemais

- Oogstdemonstratie korrelmais

- Pletten en/of malen van korrelmais

KWS maisdemoveld (rasbespreking en onkruid bestrijding)

 

Uit: Dagblad van het Noorden

Drentse maisboer levert 4000 huishoudens stroom

Gepubliceerd op 13 oktober 2006, 15:18
Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2006, 15:32

Het agrarisch bedrijf van Johan en Agnes Kloosterman in Nieuweroord levert sinds kort stroom voor 4000 huishoudens. Deze maand wordt zo'n 35.000 ton mais naar het bedrijf gereden, waar het de biogasinstallatie ingaat. Tractoren met grote kiepwagens rijden momenteel af en aan. Per dag komen een kleine driehonderd vrachten binnen

Bekijk video Bekijk video
 

-naar aanvoer van mais-