De Oude Kleuterschool


De kleuterscholen

Jarenlang is men bezig geweest met de bouw van een kleuterschool, al voor de Tweede Wereldoorlog waren er plannen. Omdat de openbare en de bijzondere school niet samen wilden werken, heeft het extra lang geduurd. Beide groepen hadden niet voldoende leerlingen. Pas in de zomer van 1964 kregen beide scholen toestemming om een Kleuterschool te stichten.

**********************************

PROVINCIALE DRENTSCHE EN ASSER COURANT 5 januari 1965

Nieuw-Balinge  kreeg  twee kleuterscholen  op  een  dag

Nieuw-Balinge - Twee kleuterschooltjes heeft burgemeester L.T. Lieve van de gemeente Westerbork maandag in Nieuw-Balinge officieel geopend. Het ene zal geëxploiteerd worden door de christelijke kleuterschoolvereniging, terwijl de andere een openbare kleuterschool is geworden. Beide gebouwtjes, noodvoorzieningen, zijn van hout opgetrokken. De prijs van het “kale gebouw” lag beneden de f 10.000,-. De schooltjes liggen op een afstand van nog geen duizend meter van elkaar.

Uiteraard heeft de ingebruikneming aanleiding gegeven tot enig feestelijk vertoon, bij de officiële opening zonder enig ceremonieel waren talrijke genodigden, voorstanders van het christelijke en het openbaar onderwijs aanwezig. De Nieuw-Balinger jeugd had in de middaguren een feestelijke bijeenkomst en uitgaande van het schoolbestuur van de christelijke kleuterschool was er in de avonduren een gezellige bijeenkomst. Via een prijsvraag is de naam van de school gekozen, n.l. “De Buitels”. De naam was bedacht door mevrouw Dijkhuis-de Jonge. Er werden verschillende geschenken aangeboden. De openbare school zal binnenkort en avond houden waarop men tevens een oudercommissie hoopt te kiezen.

Vormgeving

Heel voorzichtigjes heeft het gemeentebestuur van Westerbork geprobeerd de dorpskern van Nieuw-Balinge een wat duidelijker vorm te geven door het plan te lanceren voor de combinatie van beide scholen. Een duidelijker vormgeving, gekoppeld aan grotere efficiency en utiliteit leek, zo vond het gemeentebestuur, alleszins het overwegen waard.

Dat de poging om de openbare kleuterschool en de christelijke kleuterschool in één gebouw onder te brengen niet is gelukt, betreurde het gemeentebestuur. De redenen die ervoor aangevoerd zijn, respecteert het dagelijkse bestuur van de gemeente echter volkomen, zo heeft burgemeester Lieve gisteren verklaard. Westerborks eerste burger verklaarde, dat het gemeentebestuur graag heeft meegewerkt aan de plannen voor de bouw van de twee schooltjes. We hebben zelfs de voorkeur gegeven aan de noodvoorziening boven het aanvragen van de bouw van permanente scholen, gezien de enorme tijd die ermee gemoeid is, aldus de burgermeester.

De heer Lieve verklaarde namens het college, dat men overtuigd is van het belang en de betekenis van een kleuterschool. We hopen, zo besloot hij, dat de beide kleuterscholen zullen bijdragen tot een gezonde ontwikkeling van de kleuters in Nieuw-Balinge en omgeving.

De beide scholen hebben één lokaal, een kleine entree en de nodige sanitaire voorzieningen. De openbare school zal tevens bezocht worden door kleuters uit Mantinge, van de Mantinger Dijk en Balinge. Van gemeentewege zal daartoe een Volkswagenbusje rijden. De andere school beschikt over het minimum aantal leerlingen.

Het begin
Slechts weinig eregasten hebben gisteren tijdens de openingsbijeenkomst gesproken. Ds. Van Oosterom van de Presbiteriaanse hervormde kerk vond het belangrijk dat de kleuters nu opgevoed en geleerd kunnen worden in de Heilige Schrift, zoal hun ouders dat tijdens de doop van hun kinderen hebben beloofd. De heer J. Siebering verklaarde namens de oudercommissie van de openbare lager school bijzonder erkentelijk te zijn voor het vele werk dat is verricht voor de bouw van de beide kleuterscholen. De ingebruikneming van het schooltje betekent het begin, zo zei hij. Het eigenlijke werk moet nu beginnen. Hij wenste beide kleuterleidsters succes.

De openingsplechtigheid is in het gebouw van de christelijke kleuterschoolvereniging gehouden. Daarna wandelde men naar de openbare kleuterschool identiek met de vorige, om een kop koffie te drinken.

bron: scriptie Marrie Vos