Vroegere tijden herleven in Nieuw Balinge met de bouw van een plaggenhut!

In 1850 werd vlakbij waar nu het munitiedepot staat, de eerste plaggenhut gebouwd in een toen nog woeste streek van hei en veenmoeras. Precies op deze plaats wordt nu weer een plaggenhut geplaatst.

De bewoners staken toen turf in het moeras en leefden een heel karig leven. Om een indruk te geven van deze levenswijze is deze week gestart met de bouw van een plaggenhut.

Veur Uutzicht

De bouw van de plaggenhut maakt onderdeel uit van het dorpsomgevingsproject Veur Uutzicht. Het project is ontstaan uit de dorpsvisies van Nieuw Balinge en de Broekstreek. Met het project wil de gemeente het karakteristieke landschap van beide dorpen duidelijker herkenbaar maken.

Leerlingen

De bouw van de plaggenhut wordt uitgevoerd door een leermeester van Hilberink bouwbedrijf uit Nieuw Balinge, met 2 leerlingen van het Opleidingscentrum Bouw (OCB) te Ruinen, zodat deze 2 leerlingen in opleiding het “oude beroep”  weer onder de knie kunnen krijgen.

Dorpsommetje

Door de (her)bouw van de plaggenhut wordt een stukje cultuurhistorie hersteld en wordt de belevingswaarde van het gebied vergroot. Bij de plaggenhut zal een informatiebord geplaatst worden in combinatie met een picknickbank. De plaggenhut is opgenomen in een dorpsommetje, dat vanuit Nieuw Balinge gelopen kan worden.

Veur Uutzicht is financieel mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, Leader+ en gemeente Midden-Drenthe.

Op de plek waar deze plaggenhut nu wordt geplaatst,

woonde vroeger  Koop Kreeft met zijn vrouw Jantje Kreeft – Prins
(28-01-1884 - † 26-12-1958) (06-06-1885 - † 24-11-1945)
   
Zo ongeveer 50 - 75 meter achter hun woonde Jantje’s moeder;
   
Aaltje Prins - van Achteren. (16-06-1851 - † -?- 1941)

(Vier kinderen van Koop en Jantje zijn in Nw-Balinge gebleven, te weten: Jan Kreeft, Hendrik Kreeft, Albertje Prins - Kreeft en Hillie Oelen – Kreeft, evenals veel van hun kinderen, kleinkinderen en achterklein-kinderen).

Het gebied, waar, buiten deze twee woningen destijds nog een aantal woningen stonden, werd vroeger in de volksmond ‘Het Plaggendorp’ genoemd.

Zoals al eerder genoemd, wordt op deze zelfde plek weer een plaggenhut gebouwd naar een ontwerp van de woningen zo ze er rond 1850 uit hebben gezien. Naar aanleiding hiervan én het feit dit de plek is waar Koop Kreeft woonde is onderstaand verhaal naar voren gekomen. En omdat het tevens  de maand is waarin we de oorlogs-slachtoffers herdenken én de bevrijding vieren, leek het ons zeer toepasselijk dit waargebeurde verhaal in deze uitgave van Kontakt te plaatsten.

* * * *

‘Oorlogsherinneringen’…

Vier vliegtuigen bij elkaar vlogen deze week over Nieuw Balinge richting Duitsland. Dat doet je weer denken aan de jaren 40-45 en ga je weer terug in de tijd…

Het zal zo rond ‘42-‘43 geweest zijn.

Duitse gevechtsvliegtuigen met hun zware mitrailleurs die in gevecht waren met Canadese of Amerikaanse jagers hoog in de lucht, gaf altijd en angstig gevoel. Het was ook zeer gevaarlijk om dan buiten te zijn.  Ik zie zo nog een vliegtuig, een bommenwerper die zijn lading bommem gedropt had in Duitsland, terug komen, laag vliegend over Nieuw Balinge.

Het was op een avond, het was al donker, in ieder geval was het nog voor twaalven.

Het vliegtuig was door de Duitse jagers aangeschoten en stond in brand. Wij, een groep van een paar jonge knapen, liepen buiten. We zagen het vliegtuig meer en meer  dalen. We vreesden het ergste voor de inzittenden!

Plotseling was alles stil. We hoorden niets meer en zagen alleen maar een rode vuurgloed. ‘Die ligt vlak bij!’ riep een  van ons, ‘gaan we kijken?’ ‘Nee, laten we dat niet doen’, ging een ander er direct op in, ‘tegen die tijd dat wij er zijn, zijn  de Duitsers of de SS’ers er ook!’

We namen in ons geval toch maar  de veiligste beslissing en gingen allen naar huis.

De volgende dag hoorden wij het verhaal van het neergestorte vliegtuig. Het goede bericht was dat niemand was omgekomen. De piloten hadden net op tijd hun parachutes gebruikt en waren  uit het toestel gesprongen voordat ie crashte.

Koop Kreeft en zijn familie hebben deze piloten onderdak verschaft en verzorgd zo lang dat kon. Het slechte nieuws was dat de Duitsers ze tóch hadden weten  te vinden en  de twee franse piloten door hun waren afgevoerd. Wat er met deze piloten gebeurd is, is nooit bekend geworden. Laten we hopen dat deze twee jongen knapen de bevrijding, net als wij, in goede gezondheid hebben mogen beleven!

(Op de plaats waar het vliegtuig is neergestort, bevindt zich nu het munitiedepot. De afstand tussen deze plek en de woning van de familie Kreeft, was ongeveer 75 tot 100 meter)