Bungalowpark "De Breistroeken"


NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN 10 november 1972
 

Grote interesse voor bungalows in Nieuw Balinge(Van een onzer verslaggevers)

 

De belangstelling voor een zomerhuis in het bungalowpark aan de Meeuwenweg in Nieuw  Balinge (gemeente Westerbork) is zo groot, dat de N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij De Sprang uit Den Haag heeft besloten het aantal woningen hier uit te breiden van 62 tot 75 of 76. Van de 62 in aanbouw zijnde woningen zijn er al 55 verkocht voor prijzen van rond de 40.000 gulden.

De bungalows - voorzien van C.V. en met een open garage - mogen ook in de wintermaanden worden bewoond, omdat er geen seizoensbeperkingen voor deze tweede woningen gelden. De verwachting is dat alle bungalows eind volgend jaar klaar zullen zijn. Enkele werden deze zomer al gebruikt.

Om het aantal bungalows uit te kunnen breiden verkocht de gemeente nog 1,37 ha aan De Sprang. Op dit stuk grond staan nog zes woningwetwoningen uit 1940. Ze zullen worden afgebroken omdat opknappen te veel gaat kosten en verbouwen tot zomerhuizen al even kostbaar is. Vijf van de zes huizen worden niet meer bewoond.

De raad van Westerbork is ingenomen met deze transactie omdat de afbraak van de 6 huizen t dorpsgezicht zal verfraaien.