Het ontstaan van Nieuw Balinge


De ontginning

Het landschap rond Nieuw Balinge was eigenlijk gedurende tienduizend jaren amper wezenlijk veranderd, tot omstreeks 1850 de vervening en in de jaren twintig de ontginning ook in deze omgeving toesloeg. Haaks op de Hoogeveensche Vaart werd omstreeks 1860 de Middenraai gegraven.

Boot in Middenraai te Nieuweroord

Hier werden weer haaks op, de vele wijken gegraven. Hierover kon het afgegraven turf vervoerd worden.

Scheepsjager langs jaagpad van de Hoogeveensche Vaart

De turfgravers kwamen uit het gehele land en gingen wonen in armoedige plaggenhutten.

Het veen werd bijna helemaal afgegraven, alleen de laatste paar centimeter bleef over. Dit werd omgeploegd zodat het vermengd werd met het onderliggende laagje dekzand en keileem. Het resultaat was redelijk vruchtbare doch waterdoorlatende grond, ook wel dalgrond genoemd. De eerste jaren werden er vanwege een grote vraag aan hout voornamelijk naaldbomen aangepland. Toen de houtprijzen echter zakten, werd er steeds meer landbouw bedreven en werden de grote boerderijen langs de Middenraai en Boksloot gebouwd.

Nieuw Balinge ligt in het midden van de provincie Drenthe in de gemeente Midden-Drenthe. Het is een ontginningsdorp wat wil zeggen dat het ontstaan is in de periode van de veenontginningen zo rond het einde van de negentiende eeuw. Het is ontstaan langs een kanaal, de Middenraai, maar het centrum heeft zich iets naar het westen verplaatst richting een hoger gelegen keileemrug. Overigens hebben er eind 1800 al wel verspreid, op de plaats waar nu het munitiecomplex is gelegen, verschillende plaggenhutten gestaan. 

Het verschil tussen een afgegraven veenlandschap en een heide-ontginningslandschap valt in onze omgeving ogenblikkelijk op. Nieuw Balinge heeft ongeveer 800 inwoners. Industrie is niet aanwezig en ook de voorzieningen zijn karig, hoewel er voor een dorp met minder dan 1000 inwoners geregeld e.e.a. te doen is. Het is gewoon een rustig drents dorpje, waar je als je van rust en natuur houdt helemaal op je plaats bent! De natuur is, met uitzondering van een overwegend agrarische strook langs het kanaal, rondom aanwezig. Natuurmonumenten is sinds 1992 begonnen met het aankopen van landbouwgronden gelegen op plaatsen waar in het begin van de twintigste eeuw zich nog uitgestrekte heidevelden bevonden. De bedoeling is om de nog aanwezige natuurterreinen met elkaar te verbinden. Het 'Plan Goudplevier' is nog steeds in volle ontwikkeling en rond 2020 zal een groot gedeelte van de omgeving er weer net als vroeger als een "Groote Veld" uit zien.

De bemeste bovenlaag wordt dan, waar nodig weer verwijderd tot aan het zand.!