Het Opschonen van 2 vennen nabij het munitiekamp

foto's:  Jacob Stempher


foto's van het opschonen van twee vennen in het bosje nabij het munitiekamp. Misschien gaat Natuurmonumenten dit weer uitgraven, zodat de berken bomen er niet meer kunnen groeien. (okt.2007)

de machine en de messen die de bomen versnipperen