Natuurwerkdag Natuurmonumenten 6 november 2010

Foto's: Jacob Stempher


een jong jeneverbesboompje !