Laatste Nieuws

KERKEN in Nieuw Balinge

 

Ned. Hervormde Kerk

Christelijke Gereformeerde Kerk

   
Voorganger: ds. M. Noorderijk Voorganger: vacant
Koster: Kosteres:  Mevr. J. Otten-IJmker,
  Verl. Middenraai 99, tel. 321309