Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

Dorpsvertegenwoordiger Albert Wielink

Onderwerp:

 Overleg contactpersonen - contactambtenaren

Datum:

 23 maart 2010

Locatie:

 Gemeentehuis (raadzaal)

Aanwezig:

 

 

 

  

 

  

 

Afwezig:

Gastspreker:

Richard Dolfing en Patricia Mooren (Witteveeen), Jacob Stroomberg (Zwiggelte), Nicole Timmer en Jan Bloksma (Brunsting) Mirjam Beijer (Smalhorst), Geesje Bakker en Jan vd Waerdt (Oranje), Ineke Slagter (Hoogersmilde), Kees Kuik (PB de Broekstreek), Albert Wielink (Nieuw Balinge), Kees Stolp (Spier), John van de Weide (Wijster),

Willem van Heusden en Bertus Bouwmeester (Drijber), Bea van den Berg en Ina Kliffen (Bruntinge), Jan Reinds en Tinus Daling (Elp- Zuidveld), Lambert Dolfing (Orvelte)

De wijkagent: Henk van Ek

Janneke Verdijk (Stichting Welzijn Midden-Drenthe)                                Jan Darwinkel (vzt) en Jan Kogelman (verslag) (Gemeente Midden-Drenthe)

Eursinge, Beilervaart, Klatering, Holthe Lieving Makkum, Hijken, Hooghalen

Michiel de Heer

 

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Jan Darwinkel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een voorstelrondje.

 

2.

Gastspreker Michiel de Heer is uitgenodigd om een verhaal te houden over de totstandkoming van een bestemmingsplan. Daarbij moeten verschillende procedures worden doorlopen. Een recent voorbeeld is het bestemmingsplan buitengebied. Een dik pak papier. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Mensen die het met de inhoud van het bestemmingsplan niet eens zijn kunnen een zienswijze (bezwaar) indienen. Een bestemmingsplan wordt daarvoor ter inzage gelegd. Dat wordt gemeld in de plaatselijke kranten en op de website van de gemeente.

 

3.

Het verslag van 22 oktober 2009 wordt vastgesteld

 

4.

Dorpenbezoek door het college.

Het college heeft de bezoeken aan de dorpen nagenoeg afgerond.

Van de bezoeken worden per dorp de actiepunten vastgelegd. Uitvoering van de actiepunten worden naar de dorpen teruggekoppeld. Rond 1 juli a.s. vindt een eerste terugkoppeling plaats.

 

5.

Bladbakken.

Op een enkele plaats zijn de bladbakken niet of niet op de juiste plek geplaatst. De afspraak is dat dit in voorkomende gevallen gemeld wordt bij de contactpersonen.

Bij het verslag wordt een digitaal overzicht geplaatst van de plaatsen waar een bladbak wordt geplaatst. Vanuit de dorpen kunnen wensen/opmerkingen worden doorgegeven.

Jan Kogelman

6.

Bezuinigingen.

Binnen de gemeente moet fors bezuinigd worden. Dat betekent dat sommige projecten niet of later worden uitgevoerd. Ook op de subsidies wordt mogelijk bezuinigd. De gemeenteraad  stelt vast waarop bezuinigd gaat worden.

Gemeente

7.

AED kastjes.

Dorpenoverleg heeft de inventarisatie rond. Het vervolg is dat het financiŽle plaatje rond moet komen. Dat zijn bijdragen van de gemeente, en subsidies.

Daarna kan tot aanschaf en plaatsing worden overgegaan. De verwachting is dat het project wel zal worden uitgevoerd.

 

8.

Vanuit de cultuurnota worden de kunstwerken geÔnventariseerd, die er binnen de gemeente zijn. Aan de dorpen wordt gevraagd de kunstwerken te melden bij de contactambtenaren. De plaats is daarbij van belang maar ook de informatie die over het kunstwerk bekend is (de maker, wat het voorstelt, bij welke gelegenheid het kunstwerk is geplaatst.

 

9.

Mooi op Eigen Kracht.

Een geslaagd project dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Inmiddels zijn nagenoeg alle aangemelde projecten in uitvoering genomen. De winnaars (De Hennekampen, Noorderhoek en Garminge) kunnen rekenen op een bijdrage van Ä 10.000,00. In het najaar worden afspraken gemaakt over het bezoeken van deze projecten door de gemeenteraad.

 

10.

Rondvraag:

-     door de winter is er veel extra schade ontstaan aan de wegen. Het duurt nog wel een tijdje voordat alles is hersteld. Dat valt onder het normale onderhoud van wegen. Daarnaast is een programma voor groot onderhoud. Dat wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt o.a. vastgelegd welke wegen geasfalteerd/herbestraat worden.

 

11.

Sluiting: Jan Darwinkel sluit de vergadering en bedankt voor de inbreng. De volgende vergadering is op 27 oktober 2010, in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.