Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

 Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

 27 oktober 2010

Locatie:

 Gemeentehuis; raadzaal

Aanwezig:

 

 

 

 

  

Afwezig:

 Patricia Mooren (Witteveeen), Jacob Stroomberg (Zwiggelte), Sophia Tekstra en Jan Bloksma (Brunsting), Geesje Bakker en Jan v.d. Waerdt (Oranje), Albert Wielink (Nieuw Balinge), Kees Stolp (Spier), John van de Weiden (Wijster), Arjan van Gelderen (Holthe-Lieving-Makkum, Bart van Dijk (Beilervaart), Lambert Dolfing (Orvelte), Jelly Heling (Eursinge) Hetty Boer en Paula Hartman (Klatering), Tinus Daling (Elp- Zuidveld), Jan Kluiter (wijkagent) Janneke Verdijk (Stichting Welzijn Midden-Drenthe), Wolter Muggen (Dorpenoverleg Midden-Drenthe), Jan Darwinkel (verslag) en Jan Kogelman (voorzitter) (Gemeente Midden-Drenthe)

Smalhorst, Hoogersmilde, De Broekstreek, Hijken, Hooghalen, Drijber

Gastsprekers: Evy Goessen en Henk Wolbers

 

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Jan Kogelman opent de vergadering en heet iedereen welkom

 

2.

Voorstelrondje

Wolter Ė voorzitter van het Dorpenoverleg Ė stelt zich voor.

 

3.

Recreatie en toerisme

Evy geeft en presentatie over dit onderwerp. Wat is haar rol, wat is er in de gemeente op dit terrein, welke initiatieven worden ontplooid, wat zijn sterke punten, wat is de rol van de inwoners en hoe kunnen die er bij worden betrokken.

Er worden op korte termijn 2 avonden belegd. Op 15-11-í10 in Schortinghuis Spier voor alle instanties en inwoners en op 24-11-í10 waar Evy gastspreker is tijdens de najaarsvergadering van het Dorpenoverleg.

(presentatie is eerder per mail toegezonden)

 

4.

Verslag van 23 maart 2010.

Wordt vastgesteld.

 

5.

Pauze/bijpraten

Wordt daarvoor gebruikt.

 

6.

Bijzondere/opmerkelijke zaken

Patricia geeft een toelichting op het project Witteveen levend en jong; een leefbaarheidsonderzoek. Onderzocht welke voorzieningen er zijn, welke worden bedreigd en welke moeten worden behouden. Dorp, Dorpenoverleg, Stichting Welzijn en Gemeente zijn er bij betrokken. Er wordt ook over de grens gekeken (Broekstreek). Een redelijk uniek project qua opzet; oplossingen worden van onderaf gezocht.

Nieuw-Balinge en Witteveen werken samen op voetbalgebied. De samenwerking is gepresenteerd in de Broekstreek.

Tussen de A28 en Brunsting wordt een fietspad aangelegd; een lang gekoesterde wens. Project was ook ingediend onder Moek maar behoorde niet tot de winnaars. Aanleg van het pad met inzet van buurtbewoners vindt op korte termijn plaats. Het project dingt ook mee naar het gouden idee; een initiatief van de Rabobank.

In Oranje wordt op 1 november gestart met de herinrichting van het dorp. Speelstad heeft in dit traject een positieve rol gespeeld en is verder een goede overlegpartner voor het dorp.

In het kader van de Cultuurwijzer wordt op 19 november a.s. het boek Langs de Beilervaart gepresenteerd in buurthuis Ďt Trefpunt. 

 

7.

AEDís

Dorpenoverleg heeft de inventarisatie en de financiŽn rond.

Gestart is met de opleidingen. Buurtverenigingen/plaatselijke belangen worden eigenaar van de aan te schaffen aedís. Ook het onderhoud ligt bij die besturen.

 

8.

Bladbakken.

Op een enkele plaats zijn de bladbakken niet of niet op de juiste plek geplaatst. De afspraak is dat dit in voorkomende gevallen gemeld wordt bij de contactpersonen.

Niet op het overzicht staat een bak bij P1 in Orvelte en een bak tegenover de Vledders 2 in Eursinge (aanvulling overzicht).

 

9

Rondvraag

Beilervaart: berm ligt te laag tov de weg. (doorgegeven buitendienst

Eursinge: gaten in bermen De Goorns (doorgegeven buitendienst)

Spier: De Steegde en fietspad Spier-Wijster zijn  deels gefreesd. Gaat er nog iets gebeuren (fietspad niet, De Steegde voorjaar 2011)

Wijster: toezegging dat overgang Kampsweg voor 30-9-10 zou worden aangepakt is niet nagekomen. (nagevraagd, medio oktober zijn er werkzaamheden verricht)

Data overleg 2011: 23 maart en 26 oktober.

 

10.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering