Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Overleg Dorpenvertegenwoordigers met Contactambtenaren

 

Onderwerp:

Verslag vergadering contactpersonenoverleg

Datum:

17 oktober 2013

Locatie:

Dorpshuis De Windjammer in Oranje

Aanwezig:

 

 

 

 

 

Afwezig:

Beilervaart (Gerard Pronk, Jurjen Raatjes), Broekstreek (Kees Kuik),  Elp/Zuidveld (Tinus Daling en Elly Middelbos), Eursinge (Jelly Heling), Holthe-Lieving-Makkum (Albert Koerts), Hooghalen-Laaghalen-Laaghalerveen (Reinhard Mulder), Hoogersmilde (Bertha Warries en Marja van Stein), Klatering (Henri Brinkman en Hilda Teijema), Nieuw Balinge (Albert Wielink), Oranje (Arend Bultstra), Orvelte (Lambert en Ingrid Dolfing), Smalhorst (Henk Booiman), Witteveen (Yvonne Veldhoen en Jitske Voortman),  Zwiggelte (Jacob Stroomberg), Dorpenoverleg (Wolter Muggen), Kees Stolp en Willem Tanis (Spier)

Jan Kogelman en Jan Darwinkel (verslag), (contactambtenaren gemeente Midden-Drenthe

Brunsting, Bruntinge, Drijber, Hijken en Wijster, wijkagenten (mkg) en Welzijnswerk MD (Janneke Verdijk)

Gastsprekers:

Mylotte Huisjes, Astrid Karsten, Marinus Koster, Ria Klunder (Gemeente) en Anton van der Neut (RTV Drenthe)

 

 

Onderwerp

Actie door

 

 

 

1.

Opening

Arend Bultstra opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

 

2.

Voorstelrondje vindt plaats.

 

3.

Verslag 17-04-13

Aanvulling: Jurjen Raatjes van de Beilervaart was aanwezig Bij punt 12 moet voor particulier worden gelezen: burgerinitiatief glasvezel Midden-Drenthe. Met inachtneming van deze aanpassingen wordt het verslag vastgesteld..

 

 

4.

Presentatie buurtvereniging Oranje

Arend vertelt over het dorp Oranje en gaat daarbij in op

- de ontstaansgeschiedenis van het dorp

- het 100 jarig bestaan

- het verdwijnen door de jaren heen van middenstand/school

- het aantal inwoners

- de totstandkoming van het nieuw buurthuis

- de dorpsvisie en de uitvoering daarvan

- de goede samenwerking met speelstad Oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6..

Informatie over RTV Drenthe door Anton van der Neut

Anton werkt al geruime tijd bij RTV Drenthe en heeft al met veel organisaties kennisgemaakt. Hij geeft aan dat RTV Drenthe er voor ons is en spoort aan er gebruik van te maken. De organisatie wil meer de boer op en vraagt om voeding met buurtinfo. Elke verslaggever heeft een bepaald gebied/onderwerp; Hij onderstreept het belang van goede contacten en streeft daar ook naar. Hij benoemt een aantal onderwerpen die dagelijks/vandaag speelden. 

Recreatie en Toerisme (Mylotte)

Mylotte geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij verricht en vraagt om ideeŰn/initiatieven waarbij zij een rol kan spelen. Er volgt een terugblik op het afgelopen jaar. De presentatie is bijgevoegd/toegezonden.

De gemeente gaat aansluiten bij een landelijk netnummer. In verband daarmee worden dialectnamen voor de verschillende dorpen gevraagd.

Een opsomming: Beiln, B÷rk, Bovensmilde, Olde Smilde, Midden Smilde, Oranje, Haoln, Wiester, Hiekn, Spier, Beilervaort, Bruunsing, Brunting, Drieber, Elp/Zuudveld, Witteveen, Nij Baoling, Orvelt, Zwiggelt, Baoling, Garm, Maanting. 

 

7

Bladbakken (Marinus Koster)

Marinus licht dit onderwerp toe

-bakken worden geplaatst en geleegd door Alescon en zijn bedoeld voor gemeentelijke bomen

-ze worden ieder jaar op dezelfde plek teruggezet en weggehaald bij onbedoeld gebruik

-de maximale capaciteit is bereikt; uitbreiding is niet mogelijk

- het gebruik wordt tegen het licht gehouden.

- komend seizoen wordt bekeken hoe het gebruik is; staan ze op de goede plaats i.r.t. het aanbod van blad.

- kan goed zijn maar ook leiden tot herverdeling/verplaatsen.

Hij biedt aan de resultaten toe te komen lichten tijdens de volgende bijeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente

 

8.

MOEK (Jan Kogelman)

Jan vertelt dat er meer dan 20 aanvragen zijn ingediend die zaterdag 9 november a.s. vanaf 8.45 uur in het gemeentehuis in Beilen worden gepresenteerd/toegelicht door indieners.. De jury bestaat uit voorzitter Wijnhout Punt, Elles Dost van woningbouwvereniging Actium en wethouder Emko Dolfing. Hij nodigt iedereen uit en moedigt aan buurtbewoners mee te nemen.

 

9.

Burgernet (Ria Klunder)

Ria roept iedereen op zich aan te melden. Burgernet wordt ingeschakeld bij het opsporen van vermiste personen (10 x gebruikt) en hulp bij het oplossen van bv. inbraken ed. Zij reikt een folder/flyer over dit onderwerp uit. .

Melding via de telefoon kan worden geregeld/aan en uit worden gezet. De berichten worden verspreid door de Meldkamer Noord Nederland. Voor informatie is Ria bereikbaar via mailadres; r.klunder@middendrenthe.nl

 

9a

 

 

 

 

 

 

10

.

Bindingseisen (Astrid Karsten)

Astrid geeft aan dat wordt gewerkt aan wijziging van de bindingseisen; de regels worden aangepast. Het is de bedoeling om lokaal afspraken te gaan maken per dorp over de kaveluitgifte. Brieven richting dorpen over dit onderwerp worden op korte termijn verzonden. De presentatie van Astrid is bijgevoegd/toegezonden

Meldingen

In Holthe-Lieving-Makkum levert de huisnummering problemen op. De buurtvereniging bespreekt eea in het bestuur en komt hier op terug.

In Hoogersmilde is de nieuwe brede school in gebruik genomen en wordt gewerkt aan realisatie van een belevingspad.

In Orvelte ervaren bewoners problemen met de amfibietunnels (wordt dit jaar opgelost); verzakt wegdek. Bovendien leven er vragen over oud paper; leveranciers, (garantie)prijzen, voorwaarden

Afgesproken dit onderwerp voor de volgende bijeenkomst te agenderen.

In de Broekstreek is het fietspad tussen Garminge en Witteveen gerealiseerd.  

Het Dorpenoverleg heeft ge´nventariseerd bij de dorpen hoe wordt aangekeken tegen de dag (zondag of maandag) waarop het paasvuur moet branden. Nog lang niet alle dorpen hebben gereageerd. Wolter vraagt dat alsnog zsm te doen.

 

 

 

 

Buurtvereniging

 

 

 

 

Gemeente

 

 

Gemeente

 

 

 

Allen

11.

Rondvraag

Jelly (Eusinge) vraagt hoe het slootonderhoud is geregeld en gaat knelpunten (aan de Goorns) doorgeven. Verder vraagt zij nogmaals aandacht voor de snelheden op de Hoogeveenseweg en bij de provincie aan te dringen op aanpassing (met name de kruising Goorns-Vledders). De provincie heeft tellingen verricht)

Elp zit eveneens nog te wachten op terugmelding van verkeerstellingen bij de brug Zuidveld. (Eursinge en Elp op 25/10 doorgegeven dat resultaten provincie nog niet bekend zijn)

Vanuit Spier de vraag of in navolging van Wijster ook in Spier een onderzoek naar brandpreventiemaatregelen mogelijk is..

 

Gemeente

  

Gemeente

 

 

Gemeente

 

Gemeente

12.

Sluiting.

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 april 2014 in het buurthuis aan de Beilervaart.

Voorstel najaarsvergadering donderdag 23 oktober 2014

 

 

 

 

Allen