Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
   

Mooi-zo-Veilig-zo

 

Woensdagavond(sept.2007) start een werkgroep in Nieuw-Balinge, over het projectplan ‘Mooi-zo-Veilig-zo’ in de Heugte. 

De BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) heeft de mogelijkheid om met subsidie van de Provincie Drenthe een zogeheten Mooi-zo-Veilig-zo project uit te voeren. De situatie in Nieuw-Balinge leent zich daar uitstekend voor.  Dit projectplan beschrijft het Mooi-zo-Veilig-zo project voor Nieuw-Balinge.

Doel

De doelstelling van het project Mooi-zo-Veilig-zo is het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp. (PM nader specificeren Dorpshuis, Schoolpleinen, Verlengde Middenraai, e.d.

Randvoorwaarden

Het plan wordt in samenspraak met de dorpsbewoners  gemaakt. Vanuit het dorp nemen dorpsbewoners deel aan de werkgroep. De Gemeente Midden-Drenthe en Welzijn Midden Drenthe is in ieder geval agendalid, maar kan ook deelnemen aan de werkgroep.

De werkgroep van Nieuw-Balinge bestaat uit: Twee personen v/d Meester Siebering school. Twee personen van  Plaatselijk   Belang, Twee pers v/d CBS de Morgenster, Een pers v/d  Vrouwen van nu, Een pers v/d Stichting Zomerfeest, En Caroline Coperus v/d BOKD.

Communicatie

De dorpsbewoners worden tweemaal bij het project betrokken. De dorpsbewoners worden door een nieuwsbrief geďnformeerd en wordt iedereen gevraagd om knelpunten te noemen. Tussentijds worden de bewoners geďnformeerd door berichten in Kontakt en op deze Site.