Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Uit het jaarverslag van D.L.G. gelicht op 01-06-2010

 

Project Militaire Terreinen: Nieuw Balinge

Project

In opdracht van het ministerie van LNV zoekt DLG naar een nieuwe bestemming voor 53 overtollig geworden militaire terreinen (Project Ontwikkeling Militaire Terreinen, PrOMT). En van die projecten is Nieuw-Balinge, een voormalig munitieterrein van 19 hectare, in Drenthe. DLG werkt hier aan natuur en cultuurhistorie. Eind 2010 draagt DLG het gebied weer over aan de nieuwe eigenaar: Natuurmonumenten. DLG werkt intensief samen met provincie, gemeenten n plaatselijke bevolking. Daarbij wordt veel rekening gehouden met lokale ontwikkelingen. Sipke Castelein, projectleider namens DLG: Nu er geen munitie meer op het terrein ligt, kan bijvoorbeeld de fel begeerde permanente bewoning op het recreatiepark van Nieuw-Balinge worden gelegaliseerd. Het is leuk om het raderwerk aan te sturen en te zien dat we allemaal beter worden van dit project.

Kerngegevens

  • Het ministerie van Defensie heeft in het kader van PrOMT 53 overtollig geworden militaire terreinen overgedragen aan DLG. In totaal gaat het om 2.100 hectare.
  • Tussen 2005 en 2011 werkt DLG samen met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (RVOB) aan PrOMT, in opdracht van het ministerie van LNV.
  • DLG werkt aan herontwikkeling van deze terreinen. De nieuwe bestemmingen draaien vooral om natuur, recreatie, cultuurhistorie en zorglandgoederen.
  • Diverse voormalige militaire terreinen hebben al een nieuwe bestemming. Kop van Deelen (in Gelderland) is bijvoorbeeld verkocht aan een zorginstelling. En Loon op Zand (in Noord-Brabant) is nu een natuurgebied.
  • Klik hier voor de website over millitaire terreinen.

Rol DLG

DLG is tijdelijk eigenaar van de voormalige munitieterreinen. Bovendien is DLG als aanjager en procesmanager verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de terreinen. Daarbij plaatst DLG ook risicodragende investeringen (zoals huizenbouw in Nieuw-Balinge, waarmee natuurontwikkeling wordt gefinancierd).

Mijlpalen 2009

- 1 oktober 2009
Formele overdracht terrein van ministerie van Defensie aan DLG.

- 31 oktober 2009
Open dag, waar circa vijfhonderd mensen op af komen.

- Eind 2009
Op uitnodiging van DLG leveren betrokken burgers en andere partijen
veertig ideen in voor herontwikkeling van het terrein. De ideen variren van natuur en survival tot een nieuw plaggendorp en een Koude-Oorlog-museum