Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
 

Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen JUNI 2010

 

Museum Joodse Werkkampen in beeld voor oud munitieterrein Nieuw Balinge

De Stichting Joodse Werkkampen wil graag een nationaal museum beginnen op het voormalig munitieterrein bij Nieuw Balinge. De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe gaan samen met Natuurmonumenten en Dienst Landelijk Gebied onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en of de locatie geschikt is voor een dergelijk initiatief. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het terrein zijn de bewoners van Nieuw Balinge nauw betrokken. Naar aanleiding van een open dag in oktober vorig jaar, zijn tientallen ideeŽn ingediend. Een commissie van bewoners en Natuurmonumenten heeft uiteindelijk gekozen voor het idee van de Stichting Joodse Werkkampen.

In oktober vorig jaar is Defensie vertrokken uit het munitiecomplex. Sindsdien zoeken Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) een nieuwe bestemming voor het complex dat stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Het idee van Stichting Joodse Werkkampen zou een impuls kunnen geven aan het toerisme in de regio. Daarnaast wil de stichting op het terrein de geschiedenis van de ontginningen, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog met elkaar verbinden. Daartoe heeft men samenwerking gezocht met de Stichting Militair Erfgoed, die zich ervoor inzet militair erfgoed te verwerven en te behouden. Het terrein ligt net buiten het dorp en is omgeven door de natuur van het Mantingerveld van Natuurmonumenten. Alle betrokkenen waren het er over eens dat de natuur op het terrein de ruimte moet krijgen en dat er iets moet gebeuren met de unieke gebouwen en bunkers die er staan. Natuurmonumenten heeft aangegeven het beheer voor zijn rekening te willen nemen.

Het terrein aan de Hoogeveenseweg heeft een oppervlakte van bijna 19 ha. Op het terrein staan 19 bunkers, een onderhoudsgebouw en een wachtgebouw. De gebouwen liggen goed verscholen tussen het groen. Acht bunkers zijn zelfs bedekt met een dikke laag grond waarop bomen en struiken groeien. Stichting Joodse Werkkampen wil gebruik maken van de gebouwen en de uitstraling die het terrein heeft. Bovendien ligt het terrein midden in het gebied waar de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een aantal werkkampen voor Joden had ingericht. Ook willen ze laten zien wat er daarna ten tijde van de Koude Oorlog op het terrein gebeurde.

Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT)

Een deel van de militaire complexen en terreinen in Nederland is overbodig sinds de inkrimping van de krijgsmacht eind 20ste eeuw. Verspreid over Nederland gaat het om 53  terreinen en complexen. Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf zoeken hiervoor een nieuwe bestemming in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Drenthe gaat het om vijf terreinen: de munitiecomplexen Donderen en Nieuw Balinge en oefenterrein Havelte-Oost. BalloŽrveld en Anloo zijn in 2006 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van circa 1114 ha. Dit is circa de helft van de totale oppervlakte van alle 53 terreinen verspreid over Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 06-29349702 of e-mail: s.castelein@minlnv.nl. Of met Mark Schuurman van Dienst Landelijk Gebied, tel: 06-52401155 of e-mail: m.schuurman@minlnv.nl. Kijk ook op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl