Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
   

Project Veur Uutzicht

 

 

Vroegere tijden herleven in Nieuw Balinge met de bouw van een plaggenhut!

In 1850 werd vlakbij waar nu het munitiedepot staat, de eerste plaggenhut gebouwd in een toen nog woeste streek van hei en veenmoeras. Precies op deze plaats wordt nu weer een plaggenhut geplaatst.

De bewoners staken toen turf in het moeras en leefden een heel karig leven. Om een indruk te geven van deze levenswijze is deze week gestart met de bouw van een plaggenhut.

Veur Uutzicht

De bouw van de plaggenhut maakt onderdeel uit van het dorpsomgevingsproject Veur Uutzicht. Het project is ontstaan uit de dorpsvisies van Nieuw Balinge en de Broekstreek. Met het project wil de gemeente het karakteristieke landschap van beide dorpen duidelijker herkenbaar maken.

Leerlingen

De bouw van de plaggenhut wordt uitgevoerd door een leermeester van Hilberink bouwbedrijf uit Nieuw Balinge, met 2 leerlingen van het Opleidingscentrum Bouw (OCB) te Ruinen, zodat deze 2 leerlingen in opleiding het “oude beroep”  weer onder de knie kunnen krijgen.

Dorpsommetje

Door de (her)bouw van de plaggenhut wordt een stukje cultuurhistorie hersteld en wordt de belevingswaarde van het gebied vergroot. Bij de plaggenhut zal een informatiebord geplaatst worden in combinatie met een picknickbank. De plaggenhut is opgenomen in een dorpsommetje, dat vanuit Nieuw Balinge gelopen kan worden.

Op de plek waar deze plaggenhut nu wordt geplaatst, woonde vroeger  Koop Kreeft met zijn vrouw Jantje Kreeft – Prins

Koop Kreeft Jantje Kreeft – Prins
(28-01-1884 - † 26-12-1958) (06-06-1885 - † 24-11-1945)
   
Zo ongeveer 50 - 75 meter achter hun woonde Jantje’s moeder;

Aaltje Prins - van Achteren (16-06-1851 - † 1941)

(Vier kinderen van Koop en Jantje zijn in Nieuw Balinge gebleven, te weten: Jan Kreeft, Hendrik Kreeft, Albertje Prins - Kreeft en Hillie Oelen – Kreeft, evenals veel van hun kinderen, kleinkinderen en achterklein-kinderen).

Het gebied, waar, buiten deze twee woningen destijds nog een aantal woningen stonden, werd vroeger in de volksmond ‘Het Plaggendorp’ genoemd.

Zoals al eerder genoemd, wordt op deze zelfde plek weer een plaggenhut gebouwd naar een ontwerp van de woningen zo ze er rond 1850 uit hebben gezien.