Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
 
 

Op 23 oktober hebben Eric van der Kooij namens CWM en Ruud Kreetz van Natuurmonumenten een toelichting gegeven op de plannen voor het bouwen van zeven woningen aan de Meeuwenweg en de landschappelijk inrichting van het aangrenzende natuurgebied. De toelichting spitste zich toe op de inpassing van de woningen in het groen, de natuur en de recreatieve inrichting.

Naar aanleiding van de presentatie werden de volgende opmerkingen gemaakt:

 

-       In hoeverre is het mogelijk dat de kavels aan de Meeuwenweg uitzicht houden over het landschap (rekening houdend met de huidige aanplant van boomwallen op de kavels zelf en de oriŽntatie van de woonhuizen.

ō  Hier zal naar gekeken worden met de kanttekening dat a) ook in het door de provincie goedkeurde en vastgestelde inrichtingsplan een boszoom is ingetekend en drie kavels langs de Haarweg grenzen aan het perceel van de Meeuwenweg, b) de in het plan gekozen compositie van kavels hiervan geen hinder ondervind.

 

-      De heuvel op de hoek van de Haarweg en de Hoogeveenseweg blijkt op een natte ondergrond te zijn ingetekend. Vroeger lag hier een ven. In hoeverre is het niet mogelijk hier een ven van te maken waarmee ook het behoud van uitzicht van de aanliggende kavel op het open natuurlandschap kan worden geborgd?

ō  De suggestie van de ven past goed in het plan en kan worden meegenomen, mits de grond zich daar ook echt voor leent. Verder willen we ook geen klachten van wateroverlast of muggen krijgen.

 

-      Ten aanzien van de ingetekende paden in het natuurlandschap is de vraag gesteld;

o    In hoeverre moeten honden aangelijnd worden? (antwoord ja, want er zullen grazers als runderen of  schapen los rondlopen.

o   Of het mogelijk is om brommers en andere motorvoertuigen de toegang te belemmeren (antwoord; gekeken moet worden in hoeverre dit in het bestek meegenomen moet en kan worden, mede omdat de paden niet echt aangelegd worden maar eerder bedoeld zijn als looppaden die vanzelf uitgesleten worden en omdat het gebied langs verschillende zijden ook toegankelijk is.

o   Zorg dat bewoners geen overlast krijgen van de paden in het nieuwe bos.

 

-       Wanneer wordt het bos ingeplant? Antwoord: Bos wordt grotendeels ingeplant na bouwrijp maken van de woonkavels. Het bos op de saneringslocatie wordt in 2012/2013 ingeplant, omdat dit gebiedsdeel al klaar is.

 

-       In hoeverre sluit de architectuur straks aan bij de kenmerken van Nieuw Ballinge

o   Deze vraag laat zich het best beantwoorden door projectgroep waarin de architectuur aan de orde komt. Aanvullend hierop kan worden gesteld dat de uitstraling van de architectuur past in het beeldkwaliteitplan van Midden-Drenthe en dat Nieuwe Ballinge als zodanig geen eigen architectuurstijl kent.