Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
.
Secr. A. Wielink, Voornweg 10, 7938 RC Nieuw Balinge
Rabobank Westerbork: 3694.00.453
K.v.K. Meppel nr: V046297
 
 

   

   
 

Duurzaam Nieuw Balinge

 

De laatste tijd hebben een paar mensen binnen Nieuw Balinge zitten nadenken hoe we van ons dorp een duurzaam dorp zouden kunnen maken. Tijdens een vergadering van Plaatselijk belang hierover in juli werd geconcludeerd dat we hier concreet iets mee moeten gaan doen.

Bij een duurzaam dorp wordt in eerste instantie vaak gedacht aan duurzame energie en dan met name aan de opwekking daarvan, bijvoorbeeld zonnepanelen en biovergisting.  Maar duurzaamheid gaat niet alleen maar over energie maar ook over onze leefomgeving en de kwaliteit van wonen. Daar ligt dan ook het belangrijkste doel van Plaatselijk Belang; het in stand houden van de  leefbaarheid (en waar mogelijk te verbeteren) en natuurlijk het behartigen van de algemene belangen van de inwoners.  Op het gebied van duurzaamheid zijn er nogal wat mogelijkheden.

Belangrijk uitgangspunt is echter wel dat wat we ook gaan doen en hoe we dat gaan doen; het moet in ieder geval goed zijn voor onze dorpsgemeenschap, ieders portemonnee en het milieu. Dat kan variëren van het vergroenen van het schoolplein, het isoleren van onze woningen  tot bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van energie. Maar dat hangt voornamelijk af van wat wij als inwoners willen. Nieuw Balinge zou Nieuw Balinge niet zijn als we dit niet samen gaan oppakken.

Daarom willen we iedereen uitnodigen om hier over mee te praten en te peilen waar de behoefte ligt. Wat willen bereiken met een project als ‘Duurzaam Nieuw Balinge’? Welke dingen zijn interessant voor ons en welke juist niet? Wat zijn de ervaringen van dorpen die ons reeds voor zijn gegaan, zoals Balinge, Oosterhesselen en Makkinga? Deze onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens de bijeenkomst die plaatsvindt  op ?? om 20.00 uur in de Heugte.

Tot slot willen we nu alvast aan iedereen een oproep doen om na te denken over een pakkende naam voor ons project (in plaats van ‘duurzaam Nieuw Balinge’). Het beste idee wordt beloond met (???)  en eeuwige roem natuurlijk.

Albert Wielink