Laatste Nieuws

Verenigingen

Op deze bladzijde is plaats voor vermelding van alle verenigingen, inclusief sportverenigingen.

Infoboekje

 

   Info Boekje 2014

. Voorpagina
. Colofon
. Voorwoord
. Plaatselijk Belang
. Gebruiksaanwijzing Nieuwe Inwoners
B Belangrijke telefoonnummers
. Bericht van de wijkagent
. Bericht van Woonservice Drenthe
. Biljartgroep 50+
. Bungalowpark ‘de Breistroeken’
. Buurtacademie
C Chr. Gereformeerde Kerk
D Dartvereniging
. Dorpenoverleg Midden-Drenthe
. Dorpshuis ‘de Heugte’ 
. Draagt Elkanders Lasten
G G.J.V.V.
. Goudplevierrun
H Hengelsportver. ‘de Ruisvoorn’
. Huisartsenpost 
I Interkerkelijke Evangelisatie Com.
J Jeu de Boules
. Jeugd en Welzijn
. Jeugdsoos ‘Kentucky’ 
K Kinderclub
. Klootschietver. ‘de Doorzetters’
. Koersbalvereniging ‘D.H.K.’ 
. Kontakt (dorpskrant) 
M Meester Sieberingschool
. MTB Toertocht
N. Ned. Hervormde Kerk
P Peuterspeelzaal ‘Duimelot’
S Samen Eén
. Schoolfonds
T Tienerclub ‘Het Olielampje’
. Tienersoos ‘Teenspirit’
. Toneelvereniging ‘V.D.O.’
V Vakantie Bijbel Klub
. Voetbalver. SV Nieuw Balinge’ 
. Volkstuinvereniging
W Wandel 4 daagse
. Website Nieuw Balinge
. Welzijn Midden-Drenthe
IJ IJsvereniging
Z Zomerfeest
. Zondagsschool ‘de Goede Herder’
. Zorgloket ‘Het Knooppunt’
. Uitleg (straat)namen
. Wandelroutes
. Advertenties in het Infoboekje
. Jan Tiemsie
. Nieuw Balinge en de Taal
. Rijmende Kreten Clubs
. Gedicht Monument-Lorrie
. Nieuw Balings Volkslied
. Achterpagina