Draagt Elkanders Lasten (D.E.L.)
Nieuw Balinge

 
 
 

HISTORIE

 
Dit zijn de eerste notulen van de vergadering die gemaakt zijn op 23 Maart 1932:
 
Notulen van de vergadering van het Buurtschap “Draagt Elkanders Lasten” te Nieuw Balinge gehouden op 23 Maart 1932 in de o.l.s. Aanwezig 25 personen

.

De voorzitter opent de vergadering met een toepasselijk woord  en zet doel en streven der vereniging nog eens uiteen en merkt op dat de vereniging nog eens uit en merkt op dat de vereniging in 1 maand tijd is uitgegroeid van 11 tot 50 leden, een bewijs dat het met er van door velen wordt begrepen.

.

Het reglement wordt nog eens artikelsgewijze nagegaan en op voorstel van het bestuur gewijzigd en uitgebreid met ten eerste art 7. De leden betalen 50 cent vooruit in de kas.
Dit brengt de tongen nogal wat in beweging, maar het slot was dat het voorstel met overgrote meerderheid van stemmen werd aangenomen ten tweede art 32, leden die zich opgeven na 1 April 1932 hebben een wachtlijst van zes weken. J.Slomp vind dat men die termijn tot 1 April veel te kort neemt hij meent dat het velen er van terug zal houden als lid op te geven, zijn inziens was het beter voorlopig geen wachttijd vast te stellen er waren nog velen die van het bestaan dezer vereeninging niks afwisten naar zijn mening.

.

De secretaris bestrijd het gezegde van Slomp hij vind het billijk en noodig dat er een wachttijd komt ook meent hij dat het bestaan der vereeninging wel voldoende bekend is bij de menschen daar het gepublieceert is en ook mede doordat de leden tevens allen propagandist waren. Hij ziet er dan ook geen bezwaar in om den wachttijd op den voorgestelden datum te laten ingaan.

.

Na vrij langdurige discussie’s wordt ook dit voorstel aangenomen. In verband hiermede wordt aan het regelement ook nog toegevoegd art 33, 34, 35 en 36.

.

Daarna wordt een inschrijving gehouden ter verkrijging van een bode. Uit 5 inschrijvingen wordt Hilbert Lowijs benoemd voor 2 cent per lid en per keer. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter na dank gebracht te hebben aan de aanwezigen voor hun opkomst gesloten

.

J.Siebering: voorzitter

 

 

webdesign: Br@m