Harry Tijms, 25 jaar Welzijnswerker

Foto's: Jacob Stempher


Welkom Harry en Els, Vader Tijms, vriendin en verdere familie leden! Collega’s van Harry van Welzijn Midden – Drenthe en natuurlijk u allen als genodigden die in het verleden of nu anno 2007  nog samen werken met Harry als welzijnswerker cq Jongeren werker van onze Gemeente.  Allemaal dus heel Hartelijk Welkom op deze bijzondere Zondag!  Want waarom zijn we hier allen bijeen… voor Harry die dit werk al 25 Jaar doet officieel op 1 Juli a.s. maar dan zijn er al zoveel vakantie’s gepland dat we hebben gekozen om het vandaag te vieren!

Harry 25 jaar is een heel eind, ik zie je nog binnenkomen als nieuweling en dacht wat een jong “broekkie” zou het hem lukken? Je was althans voor mijn gevoel ie wat verlegen en vooral heel rustig, maar dat heeft in de loop der jaren alleen maar geleidt tot een natuurlijke persoonlijkheid waarin iedereen veel vertrouwen heeft en had.  Aan Harry kon en kun je met een gerust hart wat overlaten dan komt het helemaal goed!    Je bent vandaag al op verschillende locatie’s geweest in je werk gebied en nu in Nieuw Balinge waar je met recht kunt zeggen al 25 jaar werkt.  Je hebt ons mooie dorp zien groeien, je hebt vele organisatie’s mee opgebouwd of verder geholpen, dan denk ik met name aan:  De Peuterspeelzaal, Tiener en Jeugdsoos, Buurtacademie, Jeugd en Jongerenwerk, Kinderclub, Ouderen onder Dak enz. enz. Want helaas wat terug zoeken in een archief was onmogelijk.

Als we met elkaar spontaan iets willen organiseren, weet jij altijd wel een fonds die een bijdrage zou kunnen leveren! Voor de verbouwing jeugdsoos van recente datum heb je veel, héél veel geld binnengehaald om de inrichting te realiseren. En zo zou ik nog wel een poosje door kunnen gaan. Harry op de achtergrond ben je bij heel veel organisaties betrokken geweest, En heb je veel héél veel werk verricht!  Ik zeg met nadruk op de achtergrond omdat jij als persoonlijkheid nooit op de voorgrond treed. Wat jij ook altijd zegt: het dorp moet het zelf willen en het moet passen in dat dorp, ieder dorp is anders.  En daarin Harry heb je volkomen gelijk al jaren, heden ten dagen komen we dit ook bijna dagelijks tegen, Nieuw Balinge is Nieuw Balinge en niet te vergelijken met enig ander dorp! Een kreet die bijna iedereen anno 2007 roept maar wat jij al zei 25 jaar geleden!

Daarom Harry is het ook DIK verdient dat jij vandaag in het zonnetje wordt gezet, je bent een graag geziene  persoonlijkheid en overal van Harte Welkom.  Zo ook bij de werkgroep: OUDEREN ONDER DAK!  Wij respecteren allemaal jouw inzet in deze werkgroep, zitten altijd op een lijn en we krijgen samen  veel voor elkaar, dat is afgelopen vergadering met Welzijn Ouderen wel weer gebleken. De Nieuw Balingers kunnen binnenkort  weer een geweldig nieuw onderdeel toevoegen en dan ook nog gehuisvest in ons Dorpshuis. Nu snapt wellicht  niet iedereen waar ik het over heb, maar daar komt binnenkort duidelijkheid over!  Harry, jij weet wat we bedoelen en je weet dat je bij de werkgroep Heel Welkom bent, dat hebben we omgezet in een cadeau wat voor zichzelf spreekt: WELKOM BEN EN BLIJF JE HARRY!  Namens de werkgroep ouderen onder dak wil ik je dit heel graag aanbieden, het staat vast ook leuk in jullie tuin en als je het ziet staan denk dan WELKOM dat ben ik altijd in NIEUW BALINGE!

Maar we zijn er nog niet, dit was zomaar op willekeurigheid de eerste groep! Want zoals je weet heb je contacten met veel meer groeperingen en de eerste die ook weer willekeurig in mijn gedachten springt is Jeugdsoos Kentucky, velen van deze groep zijn hier vandaag aanwezig. Ze hebben je op een ludieke manier binnen gehaald. Geboeid en wel Harry. Snap je wat voor betekenis erachter zit?Ze willen je niet KWIJT ze willen je wel in de boeien slaan om te behouden als jongerenwerker…maar helaas ga je hen verlaten en neemt Marianne het over. Ja, dat is toch ongelooflijk voor menig Jeugdsooslid, tot tranen toe bewogen riepen ze…. wat een raar beleid, hij doet het toch zo vertrouwd en goed….WAAROM MOET HIJ WEG?  Daarom Harry geef ik nu het woord aan Richard van de Bosse want ook de Jeugdsoos wil via Richard jou graag toespreken!

Ik wil niet de hele middag aan het woord, maar we zijn er toch  nog niet!  Plaatselijk Belang Nieuw Balinge vervult een belangrijke functie in ons Dorp. De contacten  met deGemeente  Midden – Drenthe,  Welzijn Midden – Drenthe en Welzijn  Ouderen Midden – Drenthe zijn momenteel zéér sterk, dit heeft Nieuw Balinge mede  te danken aan de persoon Albert Wielink!  Albert van Plaatselijk Belang en ik als afgevaardigde van ons Dorphuis hebben al heel wat vergaderingen samen bezocht, men noemt ons dan ook “lachend” de Nieuw Balingse vergader tweeling!  Harry,  Albert wil natuurlijk het woord, dat is ons bekend…..en dat geef ik hem héééél graag!…. Albert Wielink Plaatselijk Belang Nieuw Balinge!

Sorry moet nog even verder gaan! Toen de uitnodigingen door onze postbode Albert Wielink, in de bus zijn gegaan bij al deze genodigden lag er de volgende dag een envelop bij mij in de bus met de tekst:  Gefeliciteerd Harry!  Leuk beplakt maar geen afzender dus Harry als jij deze opent weten we allemaal wie niet aanwezig kon zijn maar je beslist niet vergeet!

Dan mijn laatste rondje want je kunt het al bedenken Harry. Natuurlijk de BUURTACADEMIE!!!!!!! Wat een gouden greep is van de Gemeente Midden - Drenthe, Welzijn Midden – Drenthe en het Drenthe College maar ook  jij bent daarin altijd aanwezig in Nieuw Balinge. In eerste aanzet………De Buurtacademie wat is dat? Totdat het doordrong tot alle inwoners…..ik kan wat leren of bijleren op eigen dorp met weinig of geen kosten……….Jeetje dat is geweldig en we werden/worden overstelpt met aanvragen voor cursussen! Aan Harry en het Drenthe college de vraag? Kunnen we iets met een kookcursus voor Mannen daar is vraag naar………ja zegt Harry meteen het oranjefonds stimuleert met potten en pannen! Ook de snelle spontane organisatie van Nieuw Balinge in beweging van 26 Januari j.l.  bracht voor allen een geweldige manifestatie teweeg en altijd nogmaals op de achtergrond is ook Harry aanwezig!!!!!!  Harry namens de buurtacademie, ga eens lekker met Els uit eten! Els heeft je altijd bijgestaan en begrepen maar na deze dag weet ik zeker dat ze nog meer begrip heeft voor jouw inzet als medewerker van Welzijn Midden – Drenthe!  Harry de bon voor een etentje samen met Els en Els voor jouw een bosje bloemen voor je steun en bijstand aan  jouw en onze HARRY!  Ik ben uitgesproken als iemand nog iets wil zeggen dan is daar nu nog even de gelegenheid voor… Anders sluit ik af voor wat het sprekergestoelte betreft, Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u gezellig met Harry bijpraten, uiterlijk 18.00 uur brengen we Harry en de familie weer ergens anders naar toe!

Bedankt, mensen die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven geweldig voor ons als organisatie maar zeker voor Harry,  Ik wens Harry en Els, Vader Thijms / vriendin en verdere familie  hier een fijn samenzijn toe en nog een fijne voortzetting straks  elders.

Harry  Van Harte GEFELICITEERD 25 Jaar welzijnwerker van onze gemeente, geniet ervan je hebt het DIK verdiend!

Jose Post