Ned. Hervormde kerk


 

Ned.Herv.Kerk met daarvoor de oude brug