Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
   

De Herinrichting van het Monument op ons Dorpsplein

Foto's: Jacob Stempher

Het borstbeeld met zijn vier zonen met rechts Beeldhouwer Roy Greve

Openbare Besluitenlijst van de Vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 augustus 2008

 

7.

Kunstwerk Nieuw Balinge

Het college besluit:

De gemeenteraad, via de commissie Welzijn, voor te stellen een krediet van € 23.000,-  beschikbaar te stellen voor het maken van het kunstwerk.

De dekking daarvan te laten verlopen door een onttrekking van € 9.000,- aan het kunstfonds en € 14.000,- aan de bestemmingsreserve leefbaarheid.

Bijdragen van derden/sponsors ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve leefbaarheid.

 

Samenvatting

Nieuw Balinge werkt aan de totstandkoming van een kunstwerk. Uit dat kunstwerk blijkt de waardering voor meester Siebering; een begrip in het dorp. Zijn motto “doe niet gescheiden wat samen kan” wordt door veel inwoners van het dorp in de praktijk gebracht.

Het kunstwerk bestaat uit een buste op een sokkel omgeven door een begroeide ronde pergola.