Munitiedepot aangewezen als Rijksmonument, 21 maart 2013
Presentatie plannen met Munitiecomplex aan Gemeenteraad op 24-11-2011
Rene Vossebeld verteld over het Mantingerveld
Persbericht St.Joodse Werkkampen van 28-09-2011
De Foto's Open dag munitiedepot Nieuw Balinge op zaterdag 3 september 2011
Open dag munitiedepot Nieuw Balinge op zaterdag 3 september 2011
Nieuws over Munitiedepot, juli 2011
Masterplan Nieuw Balinge maart 2011
Foto's van die bijeenkomst op 7 maart 2011
Uitnodiging Gebiedsontwikkeling Nieuw Balinge op 7 maart 2011
Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen JUNI 2010
Uit het Jaarverslag van D.L.G. 01-06-2010
De schoolkinderen bezoeken op 27-05-2010 het munitiedepot
Artikel in de Hoogeveensche Courant op 12 maart 2010 (PDF)
Nieuwsbrief Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
Foto's van de Open dag munitiedepot Nieuw Balinge op zaterdag 31 oktober 2009, deel 2
Foto's van de Open dag munitiedepot Nieuw Balinge op zaterdag 31 oktober 2009, deel 1

Zaterdag 31 oktober organiseren Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten samen met Plaatselijk Belang Nieuw Balinge een open dag op het voormalige munitiecomplex Nieuw Balinge. Na het vertrek van Defensie nam Dienst Landelijk Gebied in oktober dit jaar het beheer van het terrein over. Samen met betrokken partijen wordt nu gezocht naar een nieuwe toekomst voor het terrein.  Hierbij worden de bewoners van Nieuw Balinge nauw betrokken. Onderdeel van dit proces is een open dag voor omwonenden en andere geÔnteresseerden om met eigen ogen te zien hoe het terrein eruit ziet en wat de (duurzame) mogelijkheden zijn.

Uitgangspunt is dat het voormalige defensieterrein deel gaat uitmaken van de natuur van het Mantingerveld, een natuurgebied met jonge cultuurhistorische elementen. Gezamenlijk wordt gezocht naar een nieuwe functie voor de grondgedekte opslagbunkers. Ook wordt bekeken welke gebouwen kunnen worden gesloopt.

Tijdens de open dag vertellen medewerkers van Defensie, Dienst Landelijk Gebied en Natuurmonumenten over het verleden, heden en toekomst van het terrein. Het munitiedepot is van militair historische waarde omdat het complex als ensemble stedenbouwkundig waardevol is en karakteristiek voor de jaren í60. Het heeft prachtig gave munitiebunkers met en zonder aarden dekking. Verscholen tussen de bossen vertegenwoordigt het de tijd van de Koude Oorlog. Met name de acht grote grondgedekte bunkers maken indruk.

Ruimtelijke ontwikkelingen Nieuw Balinge

Ruimtelijke ontwikkelingen rondom Nieuw Balinge stonden de afgelopen tijd in het teken van het natuurontwikkelingsplan Goudplevier van Natuurmonumenten. Boeren werden uitgekocht om de woeste gronden van het Mantingerveld zoveel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat. In het dorp dienen zich nieuwe functieveranderingen van grondeigendommen aan. Ten zuidwesten is het munitiedepot aan de Hoogeveenseweg inmiddels gesloten. Ten noorden van het dorp, langs de Verlengde Middenraai, zal een grote oppervlakte grond aan de landbouw worden onttrokken voor een ecologische verbinding. Het Mantingerveld wordt op deze manier verbonden met de uitgestrekte Boswachterij Gees die aan de overzijde van de Verlengde Middenraai ligt.

Sluiting complex biedt kansen

Met vertegenwoordigers van elf partijen is onder leiding van Dienst Landelijk Gebied in oktober vorig jaar hard gewerkt aan een integraal plan waarin bovengenoemde ontwikkelingen samenkomen. De hekken gaan weg maar de bunkers blijven. Daar waren alle deelnemers het over eens. Een belangrijke conclusie was dat de sluiting van het complex volop kansen biedt voor het dorp. Niet alleen op het vrijkomende terrein zelf, maar ook voor de hele zuidwest kant van het dorp. De opgeslagen munitie zorgde daar voor veel beperkingen die straks zullen verdwijnen. Samen met omwonenden en de betrokken instanties worden de wensen en ideeŽn de komende tijd uitgewerkt. Het terrein wordt volgend jaar overgedragen aan Natuurmonumenten.

De open dag begint om 11.00 voor bewoners van Nieuw Balinge. Vanaf 12.00 uur zijn ook andere geÔnteresseerden welkom. De open dag eindigt om 15.00 uur. Aangezien er geen parkeerruimte bij het terrein is, wordt iedereen aangeraden met de fiets te komen of de auto te parkeren bij Dorpshuis De Heugte (Lijsterstraat 1, Nieuw Balinge). Van daaruit rijden paardentrams naar het terrein.

Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT)

Dienst Landelijk Gebied en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf zoeken in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen verspreid over het land. Dit doen we onder de noemer PrOMT (Project Ontwikkeling Militaire Terreinen). In de regio Noord gaat het om vijf terreinen die allen in de provincie Drenthe liggen. Het betreft de oefenterreinen BalloŽrveld, Anloo en Havelte-Oost en de munitiecomplexen Donderen en Nieuw Balinge. Gezamenlijk hebben deze terreinen een oppervlakte van circa 1114 ha.

Tussen 11.00 en 11.30 uur wordt symbolisch een kado aangeboden aan Plaatselijk Belang Nieuw Balinge.

Kijk voor meer informatie op www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert Wielink van Plaatselijk Belang, tel: 0528-321323 of Sipke Castelein van Dienst Landelijk Gebied, tel: 030-2756742.