Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw Balinge
 
   

Project Veur Uutzicht

 

Plantdagen erven “Middenraai”, “Landarbeiderswetgebied” en “Broekstreek”

De gemeente Midden-Drenthe heeft Landschapsbeheer Drenthe opdracht gegeven om de projectleiding van het Omgevingsproject  Veur Uutzicht uit te voeren. Veur Uutzicht is opgesteld op basis van dorpsvisies van de dorpen Nieuw Balinge en de Broekstreek. De dorpsbewoners hebben diverse wensen kenbaar gemaakt welke zijn gebundeld in het omgevingsproject Veur Uutzicht.

Het doel van het project is om de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten, door de regionale identiteit te versterken. Dit gebeurt door het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische elementen en streekeigen natuur.

Het project wordt gefinancierd door LEADER+, Provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe.

Achtergrond project Veur Uutzicht

Tekstvak:  

Het plan Veur Uutzicht is voortgekomen uit de dorpsomgevingsplannen “Dorpen in beweging,de meute weerd” (Broekstreek, Bruntinge) en “Veur oen lust en oen leven” (Nieuw-Balinge).

In de dorpsomgevingsplannen staan de wensen vertaald van de bewoners van de dorpen Garminge, Balinge, Mantinge (Broekstreek) en Bruntinge en van Nieuw-Balinge. Deze wensen zijn omgezet in concrete werkplannen, zodat een gedeelte van de wensen van de bewoners in vervulling gaan.

Plantdagen erven

Er zijn voor het planten van de erven drie plantdagen gepland waarbij de dorpbewoners zaterdags de erven gaan beplanten. Dit gebeurt samen met de mensen van Dolmans Landscaping onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe.

Voor het onderdeel “Erven Middenraai” en “Erven Landarbeiderswetgebied” zijn de zaterdagen respectievelijk 15 maart en 22 maart gepland om de erven in een nieuw jasje te steken. Vooraf is om 8.30 in het dorpshuis “De Heugte” in Nieuw Balinge een bijeenkomst voor de uitleg van de verdere gang van zaken. De “Erven Broekstreek” worden door de bewoners op 29 maart beplant. De bijeenkomst vindt om dezelfde tijd plaats in het dorpshuis “Het Broekhoes” te Balinge.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Bisschop van Landschapsbeheer Drenthe, via telefoonnummer: 0592 – 316 616