Fietsreis door de tijd

Foto's: Geke Strijker


Foto's van de 'Fietsreis door de Tijd', die gistermiddag, 30 juni 2007, werd gehouden o.l.v. Bart Pijper.

Na het succes van vorig jaar gaan we op zaterdagmiddag 30 juni samen met Bart Pijper een fietsreis door de tijd maken. Op de fiets verkennen we de omgeving van boswachterij Gees en ontdekken hoe gebeurtenissen uit het verleden hier allerlei sporen heeft achtergelaten. We zien een Pingo-ru´ne, grafheuvels, een Motte en herkennen een oude Markegrens. Ook krijgt het landschap in relatie met de natuur de nodigde aandacht.