Terug

De Bouw van een Plaggenhut

foto's: Jacob Stempher


Er is een begin gemaakt met de plaggenhut aan het wandelpad achter het munitiekamp.

Ik(Jacob) blijf dit wel volgen tot het klaar is.

Plaggenhut Nieuw Balinge in aanbouw

Vroegere tijden herleven in Nieuw Balinge met de bouw van een plaggenhut!

Precies op de plek waar in 1850 de eerste plaggenhut werd gebouwd bouwt Hilberink bouwbedrijf bv uit Nieuw Balinge een nieuw exemplaar. In 1850 werd vlakbij waar nu het munitiedepot staat, de eerste plaggenhut gebouwd in een toen nog woeste streek van hei en veenmoeras.

De bewoners staken toen turf in het moeras en leefden een heel karig leven. Om een indruk te geven van deze levenswijze is deze week gestart met de bouw van een plaggenhut.

Veur Uutzicht

De bouw van de plaggenhut maakt onderdeel uit van het dorpsomgevingsproject Veur Uutzicht. Het project is ontstaan uit de dorpsvisies van Nieuw Balinge en de Broekstreek. Met het project wil de gemeente het karakteristieke landschap van beide dorpen duidelijker herkenbaar maken.

Leerlingen

De bouw van de plaggenhut wordt uitgevoerd door een leermeester van Hilberink bouwbedrijf uit Nieuw Balinge, met 2 leerlingen van het Opleidingscentrum Bouw (OCB) te Ruinen, zodat deze 2 leerlingen in opleiding het “oude beroep”  weer onder de knie kunnen krijgen.

Dorpsommetje

Door de (her)bouw van de plaggenhut wordt een stukje cultuurhistorie hersteld en wordt de belevingswaarde van het gebied vergroot. Bij de plaggenhut zal een informatiebord geplaatst worden in combinatie met een picknickbank. De plaggenhut is opgenomen in een dorpsommetje, dat vanuit Nieuw Balinge gelopen kan worden.

Veur Uutzicht is financieel mogelijk gemaakt door provincie Drenthe, Leader+ en gemeente Midden-Drenthe.

30-05-2008

29-04-2008