Vlaginstructie Rijksgebouwen

 
 

De minister-president heeft een vlaginstructie vastgesteld voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen. Voor lokale overheden geldt deze vlaginstructie ook. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet,
maar desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.


 

Wanneer de vlag uitsteken en hoe ?

De Nederlandse vlag mag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen worden, tenzij de vlag aan beide zijden volledig verlicht wordt. Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald.
Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet raken.

Nationale dodenherdenking

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.
Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlandse vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.

Schooldiploma's of jubilea

Ook voor andere doeleinden mag de vlag gehesen worden. Bijvoorbeeld bij het behalen van een schooldiploma of het vieren van een jubileum. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Uitgebreid en beperkt vlaggen

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen "uitgebreid vlaggen" en "beperkt vlaggen".

• Uitgebreid vlaggen (UV): de vlag wordt uitgestoken op alle rijksgebouwen.
• Beperkt vlaggen (BV): alleen op hoofdgebouwen van ministeries, beide Kamers van de Staten-Generaal, Raad van State, het Kabinet van HM de Koningin en de Hoge Raad.

Vaste data voor het vlaggen

De data waarop van de rijksgebouwen of uitgebreid (UV) of beperkt (BV) gevlagd moet worden zijn:

• 31 januari (1 februari) - verjaardag van de Koningin (BV)
• 27 april (28 april) - verjaardag van de Prins van Oranje (BV)
• 30 april (29 april) - Koninginnedag (UV)
• 4 mei (4 mei) - nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (UV)
• 5 mei (5 mei) - nationale bevrijdingsdag (BV)
• 17 mei (18 mei) - verjaardag van Prinses Máxima (BV)
• laatste zaterdag in juni – Veteranendag (UV)
• 15 augustus (16 augustus) - formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV)
• 3e dinsdag in september - opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag) (UV)
• 7 december (8 december) - verjaardag van Prinses Catharina-Amalia (BV)
• 15 december (16 december) – Koninkrijksdag (BV)

Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient op de tussen haakjes vermelde datum te worden gevlagd.

Prinses Alexia en Ariane

Op de verjaardag van Prinses Alexia (26 juni) en Prinses Ariane (10 april) hoeft er niet gevlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de vlaginstructie omdat ze niet de eerstvolgende in de troonopvolging zijn, na Prins Willem-Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.

Gebruik oranje wimpel

Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk huis wordt de vlag met oranje wimpel gevoerd. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.

Vlaggen bij bijzondere gelegenheden

Bij bijzondere gebeurtenissen zal er telkens een speciale regeling komen, die van geval tot geval bekend zal worden gemaakt. Tijdens officiële bezoeken van vreemde staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Deze instructie vervangt de instructie van 13 september 2005.