Infoboekje Peuterspeelzaal "Duimelot"

WELKOM

Uw kind gaat de peuterspeelzaal in Nieuw Balinge bezoeken. Deze peuterspeelzaal maakt deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Midden Drenthe. Informatie over de stichting kunt u in het algemene informatieboekje en op de website www.spmd.nl vinden.

Specifieke informatie omtrent de peuterspeelzaal Nieuw Balinge treft u in deze folder aan.


Wat biedt de peuterspeelzaal:

*Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een taalstimulering project met als doel de woordenschat van de peuters te vergroten. Drie keer per jaar werken we gedurende drie weken aan VVE thema. Alles wat er gedaan wordt, tekenen, plakken, zingen staat in het teken van dit thema. Het kan over lente gaan, maar ook over brood, bloemen, e.d.

*twee keer per jaar is er een logeertas. Dit is een tas met voorleesboek met bijbehorende knuffel die bij toerbeurt bij een peuter mag logeren.

*Voor een goede doorstroom hebben we contact met de basisschool. Eens per jaar is er met de groepen 1 en 2 van de basisschool een spelletjesochtend.

Hoe ziet de ochtend eruit?

Tussen 8.30 uur en 8.45 uur komen de peuters binnen. Van half negen tot kwart voor negen is het inloopkwartiertje en mogen de ouders/verzorgers nog even met de peuter lezen o.i.d. Tot 9.30 uur mogen zij vrij spelen en kan er geknutseld worden Bij slecht weer gaan we tot 10.00 uur de gymzaal in.
Om 10.00 uur gaan de peuters om de tafel zitten voor een stukje fruit en wat te drinken. We zingen eerst het smakelijk eten lied en dan mogen de peuters gaan eten.Na het eten mogen de kinderen vrijspelen, knutselen en gaan we als het weer het toelaat naar buiten.

Wat neemt de peuter mee?

Voor de kinderen die nog niet zindelijk zijn: voldoende luiers, doekjes en extra verschoning. Natuurlijk iets te drinken en wat fruit. Graag op de tasjes en bekers de namen van de kinderen zetten, dit voorkomt een hoop gezoek. Bij slecht weer gaan we naar de gymzaal dus graag een paar gymschoentjes meegeven die dan op de peuterspeelzaal kunnen blijven liggen. Graag alles voorzien van naam (!)

Informatie:

Iedere maand krijgt u een nieuwsbrief met hierin de belevenissen van de afgelopen maand. Twee keer per jaar komt er een schoolkrantje uit. Mocht er extra informatie zijn, dan krijgt u deze van de leidster aan het einde van een speelmorgen.

Ouderhulp:

Oudercommissie:

Informatie van de commissieleden en overige informatie voor de ouders vindt u op het prikbord.

Schoonmaak:

Eens in de 2 week wordt de speelzaal per toerbeurt schoongemaakt door de ouders. Er wordt dan ook 1 van de speelhoeken meegenomen met de schoonmaak. Middels een rooster kunt u zien wanneer u aan de beurt bent en welke hoek u moet schoonmaken. De peuterleidster zorgt voor de dagelijkse schoonmaak. Zo speelt uw peuter elke week in een schone speelzaal.

De roosters hangen ook op het prikbord naast de deur in de speelzaal.

Hulp op de groep:

Mocht de vaste groepshulp afwezig zijn, dan kan het zijn dat we een beroep op uw ouderhulp moet doen. We laten dit natuurlijk tijdig weten.

Aanmelden van nieuwe peuters:

Erg liggen informatieboekjes en inschrijfformulieren op de peuterspeelzaal. Als u die komt ophalen dan kunt u natuurlijk ook een kijkje nemen op de peuterspeelzaal. Als deze formulieren zijn ingevuld en opgestuurd dan ontvangt u/w kind een uitnodiging van de wachtlijstbeheerder wanneer uw kind kan komen spelen.

Afmelding:

Mocht uw kind een keer niet komen, wilt u dit dan doorgeven aan de leidster.

Schoolvakanties 2014

Voorjaarsvakantie - - - 22 februari 2014 t/m 02 maart 2014
Meivakantie   - - - - - - - 26 april 2014 t/m 05 mei 2014
Zomervakantie - - - - - - 05 juli 2014 t/m 17 augustus 2014
Herfstvakantie  - - - - - - 11 oktober 2014 t/m 19 oktober 2014
Kerstvakantie   - - - - - - 20 december 2014 t/m 4 januari 2015
Extra vrije dag  - - - - - - Woensdag 05 februari 2014


NB: Houdt u er rekening mee dat niet alle vakanties precies gelijk kunnen lopen met die van de basisscholen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Met vragen of suggesties kunt u natuurlijk altijd bij de leidster terecht. Wij hopen dat uw peuter een plezierige tijd tegemoet gaat op onze peuterspeelzaal.
 

Adressen en telefoonnummers:

Peuterspeelzaal "Duimelot", Lijsterstraat 1a, 7938 PK  Nieuw Balinge
Leidster:      Karin Gils 0593-525976 speelzaal,  06-20560602
   
Vrijwilligers: Tineke op maandag en vrijdag
  Miranda op woensdag
   
Openingstijden psz: 
Maandagmorgen van     8.30 uur tot 11.45 uur
Woensdagmorgen van  8.30uur  tot 12.00 uur
Vrijdagmorgen van         8.30.uur tot 11.45 uur
   

Tot slot:

Als u nog vragen hebt kunt u bij de leidster terecht. Ook hebben wij 1 keer per maand inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige.

Tot  ziens bij Duimelot!

 

emailadres Peuterspeelzaal